• Tez,  Video

    Dr. Burcu Halaçoğlu – Oyunculuk Eğitiminde “Mevcudiyet” Kavramı ve Bir Uygulama

    İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı Doktora Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kerem Karaboğa İstanbul, 2019 Özet: Oyuncunun sahnedeki mevcudiyetini, hem teatral deneyimin yaratıcı bir parçası hem de oyuncunun ifadesini canlandıran ve güçlendiren dinamik bir oyun bileşeni olarak kabul etmek, mevcudiyeti geliştirmenin ve sürdürmenin yolları var mıdır sorusunu doğurur. Bu çalışmada oyuncunun sahnedeki mevcudiyetini geliştirip güçlendirebilecek araçlar araştırılırken, öncelikle kavramsal bir inceleme yapılmış, ardından çağdaş oyunculuk araştırmaları ve eğitiminde mevcudiyetin nasıl yer aldığına bakılmış ve oyuncunun mevcudiyetini güçlendirmeye yönelik bir atölye önerisinde bulunulmuştur. Uygulanan alıştırmaların oyuncunun mevcudiyetine nasıl bir katkı sunduğu ise atölye katılımcılarının deneyimlerine dair ifadeleri aracılığıyla yorumlanmış ve değerlendirilmiştir.